Bestuur & commissie van advies en aanbeveling

Het Bestuur

Voor de dagelijkse gang van zaken en het nemen van beslissingen heeft Stichting Serafim een bestuur dat uit 5 personen bestaat. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar.

De bestuursleden

Commissie van Advies en Aanbeveling

De Commissie van Advies en Aanbeveling voedt het bestuur met adviezen omtrent operationele vraagstukken.

De commissieleden