Documenten

ANBI informatie

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting kent geen winstoogmerk.