Steun Ons

Serafim is dankbaar voor uw steun. U kunt  ons helpen met financiën, goederen en menskracht.

Wilt u Serafim financieel steunen en donateur worden, dan kunt u dit doen door een bijdrage te storten op NL56INGB0001303468 tnv Stichting Serafim Amersfoort of door voor nader overleg contact met ons op te nemen.

Belastingvoordeel voor donateurs

Serafim is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat uw giften aan Serafim in aanmerking komen voor belastingaftrek.

In het geval dat u Serafim als erfgenaam benoemt*, hoeven geen successierechten afgedragen te worden en komt uw gift volledig ten goede aan de doelen waarvoor Serafim zich inzet. Indien nodig kan u aanvullende informatie krijgen over bovenstaande en verwante onderwerpen (zoals schenkingen, legaten, testament, erfgenaam, nalatenschappen, erfenis, lijfrente, lijfrente-akte etc.).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met stichting Serafim tel. 06-51397759.

*De kosten van de notariële akte zijn voor de stichting Serafim.

Bedrag