Gevraagd

Rolstoelen, rollators, hulpmiddelen

De zorg in Nederland is er op gericht dat iedereen die een rolstoel of ander hulpmiddel nodig heeft, hierover snel kan beschikken. In arme landen is dit meestal niet zo. Op deze situatie springt Serafim in.

Regelmatig krijgen wij (elektrische) rolstoelen en rollators aangeboden. Onder de voorwaarde dat Serafim deze hulpmiddelen niet binnen Nederland zal inzetten, gebruiken wij deze ten behoeve van onze projecten.

Deze voorwaarde nemen wij zeer serieus. In landen waar iemand 5 – 10 jaar op een wachtlijst staat om een rolstoel te krijgen, is een rolstoel die direct beschikbaar is een groot geschenk.
Heeft u hulpmiddelen die niet gebruikt worden zoals: verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, ontsmettingsmiddelen, zeep of tandpasta? Zorginstanties, bedrijven, particulieren, graag helpen wij u aan een goede bestemming van deze hulpmiddelen.