Bee Keeping Project, Nalang, Salang in Nepal

    Vanuit Nalang en Salang (Dhading) in Nepal wordt een “Bee keeping project” opgezet. Dit heeft tot doel om de bijenteelt beter en duurzamer te laten verlopen. Daardoor is het mogelijk om door de productie van honing meer inkomsten te verwerven voor de lokale bevolking. Om de mensen meer kennis en informatie te geven is een training over bijen houden opgezet. De stichting Serafim is enthousiast over dit project en heeft een donatie gegeven voor deze training.