Nepal

  2016/2017

  Serafim ondersteunt het Bijenproject ”Bee Keeping Project” in Nepal

  Vanuit Nalang en Salang (Dhading) in Nepal wordt een “Bee keeping project” opgezet. Dit heeft tot doel om de  bijenteelt beter en duurzamer te laten verlopen. Daardoor is het mogelijk om door de productie van honing meer inkomsten te verwerven voor de lokale bevolking. Om de mensen meer kennis en informatie te geven is een training over bijen houden opgezet. De stichting Serafim is enthousiast over dit project en heeft een donatie gegeven voor deze training.

  ===========================================================

  Beste Henriette,

  Zoals aangegeven in onze mail van 21 februari, hebben we beslist na overleg met de lokale partner in Dhading en de bestuurscomités van de centra om nogmaals een training te geven voor het “Bee Keeping Project”. Vanuit de gemeenschap werd aangegeven dat ze hierin interesse hadden zodat ze de bijen beter zouden kunnen verzorgen en bijgevolg meer inkomsten uit honing zouden kunnen halen.

  Het bijenproject werd opgestart in de gemeenschappen van Nalang en Salang (Dhading) om de comités de mogelijkheid te geven zelf een inkomsten te genereren en op deze manier het project duurzamer te maken. De training zal plaatsvinden van 23 tot 25 maart in het Panchakanya center.

  Hierbij het budget voor de training.

  Indien u nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, dan hoor ik dat graag.

  Met vriendelijke groeten,

  Maya

  2015

  In 2015 werd Nepal, één van de armste landen te wereld, getroffen door verwoestende aardbevingen. Na de noodhulp zijn de Nepali grotendeels afhankelijk van kleine particuliere initiatieven voor de wederopbouw.

  Gorka Khahare is een afgelegen gebied, de aardbevingen hebben, naast veel materiële schade, ook de watervoorziening verwoest. De nederzetting telt 140 mensen en heeft een schooltje waar leerlingen ver uit de omtrek onderwijs genieten.

  Hoog in de bergen is een nieuwe waterbron gevonden. Stichting Serafim stelt geld beschikbaar om de dorpelingen in staat te stellen om een nieuwe watervoorziening naar het dorp te brengen. De Nepali graven zelf de pijpleidingen in, de benodigde materialen kunnen nu dankzij Stichting Serafim worden aangeschaft.

  Een prachtig project, waardoor alle huishoudens, de dieren en de schoolkinderen weer van goed drinkwater voorzien zijn.