Polen

  Stichting Serafim Helpt in Polen

  Edward Skubisz van ons bestuur is in Polen vaak betrokken bij het organiseren van transporten voor Brat Albert. Hij is erg vaak in Polen want hij heeft daar ook een stichting opgezet voor vredes­educatie, het Huis van de Vrede en werkt onder meer aan een educatief project over compassie, ook samen met Brat Albert.

  Brat Albert, waar staat dat voor?

  Brat is een Pools woord voor Broer of Broeder. Broeder Albert werd geboren als Adam Chmielowski in Polen, in de buurt van Kraków. Hij was als jonge man actief in de onafhankelijkheidsbeweging van Polen – Polen was toen opgedeeld en bezet door Rusland, Oostenrijk en Pruisen. Adam was ook schilder. Hij maakte een keer een schilderij van Christus en dat bracht bij hem een ommekeer. Je kunt zeggen dat hij vanaf toen met de ogen van Christus keek naar de mensen om hem heen.

  Hij raakte meer en meer betrokken bij daklozen, deelde zijn huis in Kraków met hen en op een gegeven moment schilderde hij niet meer – hij was alleen met de zorg voor de mensen om hem heen betrokken. Hij werd lid van de Derde Orde van Franciscus van Assisi en noemde zich toen Brat Albert, Broeder Albert. Het leven en werken met daklozen zette hij door. Wars was hij van aalmoezen die hen niet echt hielpen maar alleen de gevers een goed gevoel gaven. Het werk organiseerde hij ook in andere steden in Polen. Hij stond aan de wieg van de congregatie van de Broeders Albertijnen en de congregatie van de Zusters Albertinessen die met hem het werk verder op zich namen.

  In 1981 was Polen een communistisch land. Volgens de communistische partij waren er in Polen geen daklozen – die er echter wel waren. Daarom startten enkele mensen in de stad Wrocław toen de Vereniging Brat Albert Helpt (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta).

  In de moeilijke jaren van het communisme en vanaf 1990, tijdens de totale verandering van een communistisch naar een kapitalistisch land is het deze mensen gelukt om in Wrocław een netwerk van centra op te zetten voor daklozen. En in heel Polen is de Vereniging van Brat Albert actief, ongeveer vergelijkbaar met de werkzaamheden van het Leger des Heils in Nederland. De Vereniging is georganiseerd in zelfstandige afdelingen, zo’n afdeling heet “koło” (spreek uit kowo, wat we kunnen vertalen met kring).

  Stichting Serafim Helpt “helpt” de vereniging Brat Albert Helpt via de afdelingen van Brat Albert in Miechów (ten noorden van Kraków), Zabrze (in het mijnbouwgebied Silezië) en in Wrocław – waar Edward ook actief is.

  Ziekenhuisbedden voor een aantal ziekenhuizen in de regio Walbrzych.

  Van oudsher heeft de Stichting Serafim bijzonder goede contacten met Polen. Afgelopen jaren zijn er vele projecten in Polen gesteund en zijn er honderden transporten naar dit land georganiseerd. Van de St. Maartenskliniek in Nijmegen zijn er in zes vrachtwagens tweehonderd bedden naar verschillende ziekenhuizen in Polen gegaan. In het zuidwesten van Polen zijn nieuwe projecten opgestart in samenwerking met de Pools-Orthodoxe Kerk en een aantal ziekenhuizen in de regio Walbrzych.

  In het dorpje Sokolowsko (acht kilometer ten zuiden van Walbrzych aan de Pools-Tsjechische grens) hebben we een aantal initiatieven ondersteund. Zo heeft de kerk daar met hulp van Serafim een huis ingericht, speciaal bedoeld voor kansarme kinderen in Polen en daarbuiten. Dit huis “Huize Elisabeth” biedt in de zomermaanden plaats aan honderden kinderen, die van een welverdiende vakantie kunnen genieten in de prachtige natuur in de omgeving. De kerk werkt hierbij o.a. samen met de Vincentius-vereniging in Polen, en de Internationale Bouworde (IBO). De IBO is een vrijwilligersorganisatie die studenten de kans biedt een werkvakantie in het buitenland te beleven.
  Er bestaan inmiddels uitstekende contacten met de directie van de hospitaalketen BialyOrzel in deze regio. Serafim spant zich in deze ziekenhuizen zo veel mogelijk te ondersteunen en te helpen. Veel goederen komen uit het Meander Medisch Centrum Amersfoort

  In de stad Wroclaw wil Serafim in samenwerking met de Caritas een distributiecentrum opzetten, waar Poolse hulporganisaties hun goederen uit kunnen betrekken. Het centrum zal tevens werk verschaffen aan Poolse vrijwilligers. Op deze manier worden de magazijnen in de omgeving van Nieuwegein en Soest ontlast, en kunnen hulpgoederen direct van de supporters in Nederland naar Polen worden overgebracht. Dit levert tijdwinst en kostenbesparingen op. Na zeven jaar bedlegerig te zijn geweest, wachtend op hulp, is Jacub (het jongetje rechts op de foto) deze zomer eindelijk mobiel: door de inzet en de contacten van Serafim heeft hij een rolstoel kunnen krijgen die hem in staat stelt om zich ondanks zijn handicap weer voort te bewegen. Er is speelgoed, kleding en schoolmateriaal naar Rabka verstuurd ten behoeve van weeshuizen in de regio.

  Adam Chmielowski: Ecce Homo