Samenwerking wereldwijd

  Samen met Don Orione hebben wij kunnen meehelpen aan de volgende projecten:

  Sri lanka

  Sinds 2008 sponsort stichting Serafim in en rond Kalutara in Sri Lanka projecten op het gebied van: educatie, kennisoverdracht, sanitatie en sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld toiletten, (micro)economische ontwikkeling, milieu, gezondheid, infrastructuur, watervoorziening. Veel is er reeds gerealiseerd zoals de bouw van een watertoren voor de watervoorziening. https://youtu.be/aehI8lfqrgk

  De door Serafim gestuurde en gefinancierde 20 foot container wordt uitgeladen, het schooltje in Kalutara krijgt een “make over ” en wordt opnieuw ingericht met: gerenoveerde computers beschikkend over moderne software en “nieuw” door Werkpunt Gemeente Soest opgeknapt meubilair. Als extra verrassing zijn er nog twee toilethuisjes, zowel dames als heren bij het schooltje gebouwd en was er ook nog veel kleding en een scootmobiel te vergeven.
  Het schooltje is tevens ook nog voorzien van stromend water en elektriciteit.

  Brazilië

  Op de bres voor kinderen met een handicap: Alvaro Cavalcanti kwam via Serafim in contact met de Braziliaanse organisatie CERVAC. Sinds een aantal jaren bezoekt hij deze organisatie in Recife (1,5 miljoen inwoners), in Noordoost-Brazilië. CERVAC staat voor Centrum voor Rehabilitatie en Waardigheid voor Gehandicapte Kinderen. De organisatie is in 1988 opgericht met het doel kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap te ondersteunen. Met name kinderen uit arme milieus worden geholpen. De meest voorkomende handicaps zijn vormen van hersenbeschadiging en het syndroom van Down. Activiteiten die plaatsvinden zijn: fysiotherapie, pedagogie, fono-audiologie, psychologie, pediatrie, spraakontwikkeling/logopedie, sensibiliteitstherapie, muziek en kunsten. Serafim ondersteunt dit project voor gehandicapten met financiële middelen.

  Filippijnen

  Montalban

  Samen met de stichting Don Orione wordt in 2008 een kleinschalig veeteeltbedrijf opgezet in haar centrum voor invalide kinderen in de woonwerkgemeenschap de Cottolengo Philippino in Montalban op de Filippijnen.

  Sommige kinderen zullen in staat zijn tot volledige maatschappelijke integratie dankzij de verleende therapie, terwijl andere kinderen afhankelijk zullen blijven van het centrum, maar de projectactiviteiten zullen bijdragen aan verbetering van hun dagelijks leven.
  De kinderen komen van Montalban, San Rafael, San Mateo en Marikina naar het centrum voor onderwijs, medische verzorging en fysische- en beroepstherapie. Allen zullen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het programma samen met hun familie.

  Projectaanpak:

  Het project bestaat uit de bouw van een schuur en dierenverblijven en de aankoop van kleinvee (vijf biggen en vijf geiten). De dieren worden tijdens de instructieperiode van 30 dagen aan de kinderen toegewezen die in teamverband de verantwoordelijkheid voor de dieren dragen. Zij worden begeleid in hun werk door een veearts, die als vrijwilliger aan het project is toegevoegd, maar ook door de directeur van het centrum en de aan het centrum verbonden therapeut, de psycholoog en artsen. Elk invalide kind zal actief betrokken worden in het grootbrengen van deze dieren, afhankelijk van hun lichamelijke mogelijkheden.

  In de tweede fase van het project krijgen de kinderen de gelegenheid een dier mee naar huis te nemen, nadat is nagegaan of de gezinnen in staat worden geacht tot het houden van kleinvee. Doel van de derde fase is continuïteit van het project, zodat het in totaal twaalf maal in een jaar uitgevoerd kan worden. Zodoende zullen in totaal 180 kinderen én hun gezinnen direct profiteren van de activiteiten van het project en kan het gemakkelijk elders herhaald worden. Op deze manier zullen de toekomstmogelijkheden van de invalide kinderen in de Filippijnse maatschappij aanzienlijk verbeteren.

  Patayas

  In Payatas op de Filippijnen is de congregatie van Don Orione actief om de armen te helpen. Door het voedselgebrek is de groeiachterstand van de kinderen groot. Zij lijken veel jonger dan ze in werkelijkheid zijn en hebben door voedseltekorten grote kans op tuberculose en andere ziekten. Ongeveer 150 kinderen tot 12 jaar wonen in de parochie van Don Orione in Payatas.

  De ervaringen van Stichting Serafim met de Congregatie van Don Orione zijn reeds jaren bijzonder goed.
  Pater Felloni Luciana, pastoor van de parochie in Payatas, is de directe verantwoordelijke voor het project.

  Kenia

  Oprichten en ontwikkeling van Coöperatie voor 120 jongeren met lichte mentale en lichamelijke achterstand.

  Doelgroep en betrokkenen:

  In het district Kaburugi in het Educatieve Centrum van Don Orione wordt een traject opgezet voor de verbetering van de sociale integratie van 120 jongeren die door een lichte vorm van mentale en lichamelijke achterstand ondersteuning nodig hebben. Veel van deze jongeren leven in de marge van de samenleving en worden gediscrimineerd door hun (vermeende) psychische ongeschiktheid. In Kenia ontbreekt de structuur om deze doelgroep een volwaardig bestaan te bieden. Naast de direct betrokken jeugd zullen indirect hun families (3.781) voordeel hebben van de door Don Orione geboden trajecten. De algemene ontwikkeling van de jongeren neemt toe en in samenhang met het versterken van het arbeidspotentieel zal dit een positief effect hebben op de gehele locale gemeenschap, daar ook het aantal arbeidsplaatsen toeneemt. Een bijkomend, zeker zo belangrijk, effect is de bestrijding van de discriminatie die de doelgroep met een mentale achterstand ervaart.

  Serafim ondersteunt van harte het project “Coöperatie in Kenia”.

  Aanpak project – oprichting de Keniaanse Cooperatie

  De lokalen in het Centrum van Don Orione dienen verbouwd te worden, zodat deze geschikt zijn voor het geven van lessen en het volgen van een beroepsopleiding door 120 jongeren. Tevens dient het terrein geschikt  gemaakt te worden voor landbouw en ander handwerk. De jongeren worden educatief en pedagogisch geschoold, zodat hun sociale integratie wordt bevorderd. Daarna zullen zij door het volgen van een beroepsopleiding (meubels maken, landbouw en handwerk in het algemeen) in staat zijn aan het eind van het traject een eigen coöperatie op te zetten.
  Deze coöperatie zal diensten verlenen op ambachtelijk en landbouwkundig gebied aan de plaatselijke gemeente.

  Aanvankelijk zal de coöperatie worden geleid door het personeel van de stichting Don Orione te Kaburugi. Doel is de leiding geleidelijk in handen van de jongeren over te laten gaan zodra deze een bepaalde mate van ondernemerschap hebben ontwikkeld en deze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

  Kippenfarm Kenia

  Vandaag de dag, is er in Kenia het probleem van voedselgebrek als gevolg van droogte.
  Dit resulteert in verdere verarming van mensen die reeds arm zijn en die dan geen landbouwproducten meer oogsten voor eigen gebruik en hun vee. Verbouwd worden maïs en gras. Om een antwoord te geven op deze kommervolle situatie heeft Don Orione onder leiding van Don Paolo Damin de waterputten van Kandisi gebruikt en een landbouwcoöperatie en kippenfarm opgericht.

  Kijken naar de toekomst en het Nu – Kandisi; Kippenfarm en Landbouwcoöperatie:

  De problemen met de watervoorziening zijn grotendeels opgelost doordat er grote waterfilters geplaatst zijn met hulp van de Caritas Italiana. Het water is nu drinkbaar voor de bevolking en de dieren.

  Met behulp van de groenten en eieren die men nu produceert kan er een centrale keuken draaiende gehouden worden. Op deze manier kan men in de eigen behoefte voorzien, maar bovendien ook het een en ander aanbieden aan armen en ouderen. Verder wordt door dit project een kleine groep personen aan werk geholpen.

  Ivoorkust

  Naaischool Imperié, Ivoorkust

  De vrouwen van Imperié

  De ongelijkheid van Afrikaanse vrouwen vraagt vandaag de dag nog steeds aandacht en om een concrete oplossing. Immers gelijkheid van mannen en vrouwen staat nummer twee in de internationaal geformuleerde Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties. Hierdoor geïnspireerd wil het Centrum van Don Orione op de Ivoorkust de zelfredzaamheid en de toekomst van vrouwen verbeteren. Om dit doel te bereiken heeft het centrum een naaischool geopend, die naaisters opleidt, zodat zij een eigen bedrijfje kunnen starten.

  Kijken naar de toekomst en het Nu – de Naaischool

  70 Procent van de vrouwen is analfabeet en helaas is het zo dat vrouwen, die niet de schoolgaande leeftijd hebben, geen mogelijkheden hebben voor verdere ontwikkeling.Pater Don Aldo van het centrum Don Orione is 86 jaar en heeft inmiddels een avondschool opgericht, waar naast de praktische naailessen ook theorielessen worden gegeven die nodig zijn bij het voeren van een eigen bedrijf.Het project dient verder te voorzien in de leerkracht en het materiaal dat nodig is voor de avondopleiding. Nadat de cursus afgerond is, stelt het Don Orione Centrum naaimachines en ruimte ter beschikking om het project te ondersteunen, zodat de vrouwen een klantenkring kunnen opbouwen.

  Togo

  SCHOOL EN WATERPUTTEN IN  TOGO

  De zelfontwikkeling van de z.g. onderontwikkelde landen kan niet beter gebeuren dan door scholing ter plekke aan te bieden. Deze stelregel is het uitgangspunt van het projekt: school in Togo.  Hoe meer scholing en hoe hoger opgeleid, des te beter wordt de toekomst voorbereid. Een eenvoudig voorbeeld: de zwangerschap van jonge meisjes vindt later plaats naarmate zij langer onderwijs genoten hebben.Togo,een klein land aan de Westkust van Afrika, is al in 1960 onafhankelijk geworden. In tegenstelling tot de Belgen en de Engelsen, hebben de Fransen  het schoolsysteem niet sterk bevorderd. En dit is te merken tot op de dag van vandaag want in afgelegen dorpjes zijn er nauwelijks voldoende basisscholen te vinden, om van middelbare scholen niet te spreken.  Kpatchilé is zo’n dorpje, gelegen in het midden van Togo, tegen de grens met Ghana. Werkelijk  “in the middle of nowhere”. Alléén op de wekelijkse marktdag komen er enkele auto’s om handel te drijven: inkopen en verkopen. Zo slecht is de ene weg er naar toe en in de maanden september en oktober is het dorp van de buitenwereld afgesloten vanwege de vele regen die ook deze weg onbegaanbaar maakt. Mede dankzij de inzet van de plaatselijke missionaris, een pater SVD uit India, zijn het dorpshoofd en zijn raad er van overtuigd dat een middelbare school nodig is. Het eerste lokaal is opgetrokken van plaatselijk  materiaal, inmiddels is er ook een tweede lokaal bijgekomen. Eind  februari 2011 zijn dit met hulp van Serafim stenen gebouwtjes geworden.Serafim geeft ondersteuning aan 60 kinderen ter bevordering van hun opleiding in Kpatchihle.

  Regelmatig worden er partijen medische hulpgoederen meegenomen voor Togo. Serafim heeft in dit land veel relaties en een groot netwerk. In de afgelopen jaren zijn een groot aantal zeecontainers door Serafim naar Lomé in Togo verzonden. We hebben ondermeer kantoorartikelen, schoolspullen, huishoudelijke artikelen en computers verstuurd. Aanvragen voor spullen ten behoeve van poliklinieken en scholen zijn voor een gedeelte gerealiseerd. Serafim krijgt veel hulp-aanvragen uit Togo. Financiële steun voor projecten is van harte welkom. De congregatie van Don Orione heeft in Togo een project voor gehandicapte kinderen in Bombouaka waarvoor uw hulp hard nodig is.

  In 2011 werkt stichting Serafim samen met de stichting Togo-Benin fonds aan waterputten in Togo.