Uganda Projecten

  In samenwerking met  Joachim Kikomeko, werkzaam in het UMC ziekenhuis te Amsterdam en tevens vrijwilliger en lokale contactpersoon  namens Serafim, hebben we in de periode vanaf 2019 – heden, onderstaande projecten opgezet. Joachim Kikomeko is afkomstig uit Uganda en kent de lokale situatie daar. Hij heeft direct contact met lokale projectmedewerkers en vrijwilligers.  Op vele fronten wordt er aan projecten gewerkt:

  Hospital project – Ziekenhuisbedden

  Precious live project – Kindmoeders

  Straatkinderen / laptopproject – Brandbuilding in Uganda

  ‘Wij gaan voor Mais’ project – Honger onder schoolgaande kinderen

  Naaimachine project – werk voor ongehuwde moeders

   

  Hospital Project

  Sinds 2019 heeft Serafim al deelgenomen aan hulp bij het transport van ziekenhuisbedden van Nederland naar Uganda.

  Voor het eerste project samen met dr. Kikomeko heeft Serafim d.m.v. financiële ondersteuning bijgedragen aan de verzendingen van Nederlandse ziekenhuisapparatuur naar Uganda. Deze apparatuur kon worden ingezet t.b.v. een aantal lokale ziekenhuizen.

  Serafim wil graag doorgaan met het ondersteunen van kleinschalige projecten in UGANDA.

  Precious lives project

   Het “Precious lives project” is gericht op het redden van de levens van een jonge generatie tienermoeders. Ze worden “the remnant generation” genoemd. 25 % van de meisjes onder de 18 jaar in Uganda, is alleenstaande moeder en kan niet zonder o.a. medische ondersteuning. Moeder en baby moeten geholpen worden om zo een kans te krijgen in de lokale maatschappij.
  Iedere vorm van financiële steun is welkom. Als u geïnteresseerd bent om een van deze projecten financieel te ondersteunen aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

  Straatkinderen / laptopproject      “ Empowering  youth with digital skills. “

  BRAND BUILDING in UGANDA:  opleiden van en werk verschaffen aan jong volwassenen

  Een grote meerderheid van de jongeren in Afrika is werkeloos en ontbreekt het aan vaardigheden (skills) waarmee ze werk kunnen krijgen. Zij verdienen wereldwijde ondersteuning.

  ERA92 is een sociale instelling die erin gelooft dat de werkeloosheid onder jonge volwassenen, binnen één generatie is uit te bannen.  Het is een non-profit organisatie met als doel  om die kinderen die een opleiding niet kunnen betalen, een kans te bieden.

  Dr. Joachim Kikomeko, werkzaam bij Amsterdam UMC , afkomstig uit Uganda en contactpersoon van Serafim voor dit project: “ Ik heb twee projectleiders van dit project ontmoet en op locatie in Uganda bezocht. Ik was heel erg onder de indruk van wat ze met weinig middelen hebben kunnen bereiken. De projectleiders kennen de situatie van straatkinderen in de sloppenwijken uit eigen ervaring en zijn zeer gemotiveerd om te helpen. Ze hebben ook projecten om kinderen in sloppenwijken te helpen met kleding, eten etc. Donaties van Serafim komen hier zeker goed terecht.”

  ERA92 zet vaardigheden, bronnen en opbrengsten van haar producten in, om hulpbehoevenden te ondersteunen. Het ’Elevate –programma’  is een pad voor jongeren naar opleiding, werk en empowerment.  Door te leren en door het opdoen van digitale vaardigheden, kunnen zij hun kans vergroten op het vinden van werk of op het starten van een eigen onderneming  in Uganda.

  “WE BUILD BRANDS TO BUILD LIVES !”

  ERA92 wil samen werken met bedrijven met als doel dat zij – deze bedrijven –  hun ‘boodschap’ en hun ‘verkopen’ en/of ‘giften’ kunnen vergroten. Daarmee vergroten bedrijven hun aanwezigheid in de wereld terwijl ze meehelpen om jonge volwassenen op te leiden en werk te verschaffen.  Het programma ‘Elevate’ van ERA zet diverse opleidingen op waaronder webdesign, grafisch design, digitale fotografie en film.

  HET LAPTOP PROJECT VAN SERAFIM !

  SERAFIM heeft het programma “Elevate” opgemerkt en is geïnteresseerd dit te ondersteunen.  Behalve financiële steun wordt in het “Elevate programma” ook gevraagd om de donatie van apparatuur, zoals o.m.  laptops, desktops, monitors, projecttors, camera’s en video-apparatuur. Deze hardware wordt ingezet om jongeren te helpen hun vaardigheden verder te versterken. 

  Naast het geven van financiële steun is het doneren van apparatuur een vorm van ondersteuning die Serafim aanspreekt en waarmee Serafim reeds ervaring heeft.

  Wilt u dit project financieel steunen,  stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL56INGB0001303468 t.n.v. Stichting Serafim o.v.v.  Straatkinderen UGANDA. Uiteraard is zien we ook graag de donatie van nog goed werkende laptops tegenmoet.

   

  Honger onder schoolgaande kinderen; ‘Wij gaan voor Mais’ project voorjaar 2021

  Vele duizenden kinderen in Uganda worden weliswaar voor onderwijs naar scholen van de overheid gestuurd maar krijgen onvoldoende te eten tijdens de lange dagen op school. Uitgaande van de pijlers van de ‘International Convention on Rights of a Child’ namelijk provisie, bescherming en participatie, is het een grondrecht dat de kinderen voldoende voeding krijgen om  effectief te kunnen leren op school.

  Met dit project richten wij ons op  voedselvoorziening van schoolkinderen. Het project maakt deel uit van een groter plan om  voorzieningen voor een aantal districten van Uganda uit te voeren. 

  Wij, Serafim, gaan samenwerken met lokale boeren die maïs produceren. Van deze maïs kan pap gemaakt worden ten behoeve van kinderen die vaak lange dagen zonder eten naar school gestuurd worden. De voorzieningen op de overheidsscholen zijn in tegenstelling tot bij  particuliere scholen zeer primitief. Een maïsmolen voor het maken van pap kan ervoor zorgen dat deze kinderen honger bespaard wordt. In de loop van 2021 willen we de financiering en aanschaf van een  maïsmolen realiseren en daarmee een eerste stap maken om het grotere ‘School feeding program’ uit te voeren.