Algemeen
Serafim werkt sinds 1993 aan kleine duurzame humanitaire projecten. Projecten hebben een doel op het gebied van armoedebestrijding, educatie en kennisoverdracht, sanitaire voorzieningen, milieu en duurzaamheid, (geestelijke)gezondheid, dagbesteding, hygiëne, infrastructuur en watervoorziening.

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis

Na meer dan tien jaar pastoraal-sociaal werk te hebben gedaan in de bergdorpen van Noord-Italië, richtten de Italiaanse Zuster Maurilia Carpinteri en de Nederlandse Henriëtte Meijer de stichting Serafim op. De eerste transporten met hulpgoederen gingen naar Rusland en de naam van de stichting is geïnspireerd op de Heilige Serafim, die in Rusland een bekend mysticus is.

Een van de eerste grote projecten bestond uit een reis met een groep vrijwilligers naar Moermansk in het vroege voorjaar van 1993 niet zolang na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. In Moermansk werd door de vrijwilligers, onder voor de Nederlanders barre omstandigheden, hulp geboden bij het opknappen van een dagverblijf voor zwaar gehandicapte kinderen.

De resultaten waren succesvol en sindsdien volgden vele uiteenlopende projecten.

Projecten door de jaren heen
Na de hulptransporten naar Rusland en het project in Moermansk volgden in de daarop volgende jaren vele hulptransporten per vrachtwagen naar Polen, Roemenië, Georgië en Oekraïne.

Gaandeweg werd er een netwerk van contacten opgebouwd die gerichte transporten vanuit –toen nog- Amersfoort naar voormalige Oostbloklanden mogelijk maakten.

Behalve kleding werden op deze wijze rolstoelen, schoolmeubelen, speelgoed, matrassen, bedden, ziekenhuis bedden, ziekenhuisapparatuur en vele bruikbare goederen meer, verzonden.

Ook werden er voor bestemmingen in Afrika, containers met hulpmiddelen verstuurd. Altijd in overleg met contactpersonen die ter plaatse bekend zijn.

Ook in ons eigen land is Serafim actief. Zo heeft Serafim enkele jaren (2007 – 2013)   werkgelegenheidsprojecten voor het werkpunt van de gemeente Soest ondersteund.

De jaren in Leusden
Sinds 2016 bevindt het hoofdkwartier van Serafim zich in Leusden. De laatste jaren is er een opslagplaats in Leusden voor hulpgoederen. Nog steeds vertrekken er regelmatig vrachtwagens met hulpgoederen naar met name Polen en Roemenië.

In Roemenië heeft Serafim een zusterorganisatie waarmee goede contacten worden onderhouden. In Wroclav (Polen) is een centrum van waaruit onze goederen in samenwerking met bekenden, gedistribueerd worden. De contacten zijn goed.

Echter voor het organiseren van transporten is het noodzakelijk dat er voldoende opslagruimte is om hulpgoederen te verzamelen. Uitbreiding van opslagruimte blijft een wens.

Projecten met transporten naar Oost Europa;

 • Serafim Roemenië – Moldavië / goederen
 • Polen Brat Albert / goederen
 • Oekraïne – ziekenhuizen / schoonmaakmiddelen
 • Oekraïne – kindertehuis
 • Georgië via Polen, rolstoelen en schoonmaakmiddelen

Naast onze Oost-Europese contacten is Serafim actief in India, Nepal, Sri Lanka, Afrika en Latijns-Amerika en kleinschalige hulp, meestal financieel soms ook met het transport van goederen.

Een greep uit onze kleinschalige projecten:

 • Nepal – Bee keeping Project
 • Nepal – watervoorziening
 • India – toiletten i.s.m. St. Martinuskerk Hoogland
 • India – naaimachines
 • India – rolstoelen
 • Griekenland – vluchtelingenkamp/ zeep afgeleverd
 • Mozambique – kinderen met oogaandoeningen
 • Iran – kleding voor daklozen en ongehuwde moeders
 • Uganda – transport ziekenhuisbedden

Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in ons nieuwsarchief (vanaf 2008) op de website.

Sinds een aantal jaren heeft Serafim een adres in Oppeano, Italië waarnaar ook hulptransporten gaan die gericht zijn op Italië. Ook rond deze plaats worden er vrijwilligers verzameld om te helpen bij de transporten.