Privacy Statement

Stichting Serafim Helpt – Verklaring Privacy / Bescherming persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet, internationaal geheten de General Data Protection Regulation (GDPR), is geldig in de Europese Unie en gaat onder meer over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving betreft ook onze stichting.
Stichting Serafim Helpt beheert de persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres) van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van donateurs of medewerkers/vrijwilligers. Het bestuur ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.
Wij gebruiken deze gegevens alleen om in contact te blijven met u, en u te informeren over onze projecten en activiteiten. We verlenen de gegevens niet aan derden. Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben of als u niet wilt dat we uw gegevens in onze bestanden hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar: serafim@serafim.nl

Uw gegevens maken we dan aan u kenbaar of uw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd en u ontvang van ons berichten meer. U kunt dit emailadres ook gebruiken voor klachten of andere vragen hierover.
De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Serafim Helpt maakt geen gebruik van cookies of dergelijke andere technieken.