Met onze kleinschalige projecten steunen wij sinds 1993 wereldwijd mensen die úw en onze hulp hard nodig hebben. Ook vandaag is deze ondersteuning nog steeds onmisbaar! Met hulp van vrijwilligers worden niet alleen de allerarmsten in de wereld geholpen met goederen, hulpmiddelen, scholing en financiële steun, maar ook mensen die getroffen zijn door natuurrampen of oorlogen.

Bezoekadres Stichting Serafim: Hamersveldseweg 28, 3833 GP Leusden
Informatie via telefoon 06 51397759 of 033 4651929 of per e-mail: info@serafim.nl
Openingstijden winkel en afgifte goederen
Dinsdag: 09:30 uur – 16:00 uur. Donderdag en vrijdag: 09:30 – 14:00 uur
Zaterdag: 11:00 uur – 15:00 uur.
Zondag, maandag & woensdag gesloten.

Serafim stuurt hulpgoederen naar betrouwbare contactpersonen in landen als Polen, Roemenië, Ghana, Uganda en Oekraïne. Omdat Serafim met deze partners al jarenlang samenwerkt is er de zekerheid dat de goederen daadwerkelijk bij de juiste mensen terecht komen. Foto’s van de uitdeling van hulpgoederen en bedankbrieven onderstrepen de dankbaarheid van de ontvangers, maar benadrukken ook de noodzaak.
Een greep uit de goederen die door Serafim zijn verzonden: Rolstoelen, rollators, krukken, (ziekenhuis-)bedden, matrassen, tilliften, desinfectie- en schoonmaakmiddelen, kleding, meubels, fietsen en soms, als de situatie er om vraagt, geld of voedsel.

TIP: bij het bekijken van de website via een smartphone is het soms handig om het beeld ’te kantelen’ naar “horizontaal”. Dit leest gemakkelijker en je hoeft minder te scrollen.

Sommige hulpgoederen in grotere aantallen worden gedoneerd door bedrijven en organisaties die deze belangeloos ter beschikking stellen. De rest komt van of via particuliere gevers. De goederen worden naar de plek van bestemming vervoerd in -gehuurde- grote vrachtwagens. Het transport wordt betaald uit de ontvangen giften, donaties en de opbrengst van de winkelverkoop van de curio-shop in Leusden. 100% van de giften en donaties gaat gegarandeerd naar het goede doel. Serafim draait op vrijwilligers, zowel in de winkel als in het bestuur. Niemand krijgt hiervoor betaald.

Er zijn meerdere mogelijkheden om mee te werken aan het werk van de stichting Serafim.
Je kunt de winkel bezoeken en met je aankoop het werk steunen.
Je kunt een gift geven of een donatie doen (als particulier of bedrijf).
Of je kunt vrijwilliger worden en je op die manier inzetten voor die mensen in de wereld die letterlijk niets hebben. Er is altijd genoeg te doen en Serafim kan gezellige vrijwilligers altijd goed inzetten! Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden. Je zult er geen spijt van hebben gezien onze groep vrijwilligers die langdurig hun tijd en energie aan Serafim verbinden.

STICHTING SERAFIM HELPT, al meer dan 30 jaar een begrip!
Stichting Serafim is in 1993 opgericht door de Italiaanse zuster Maurilia Carpinteri en de Nederlandse Henriëtte Meijer. Beiden hebben meer dan 10 jaar pastoraal-sociaal werk gedaan in de bergdorpen van Noord-Italië en hebben hun roeping om hulp te bieden aan de allerarmsten in de wereld voortgezet vanuit Nederland.
Naamgever van de stichting Serafim is de Heilige Serafim van Sarov, die met zijn bewogen en toegewijd leven een inspiratiebron voor de initiatiefneemsters vormt.

Uw giften –klein of groot- zijn van harte welkom op IBAN: NL56 INGB 0001 303 468 ten name van Stichting Serafim Helpt.
U steunt hiermee de allerarmsten van de wereld en degenen die getroffen zijn door rampen of oorlogsgeweld. Dank u wel!

Serafim steunt kleinschalig goede doelen. Met hulp van vrijwilligers proberen we mensen in nood in het buitenland te helpen met goederen, hulpmiddelen, scholing en financiële steun. Ieder mens in nood heeft recht op humanitaire hulp, dus er wordt geen onderscheid gemaakt. De enige beperking is vaak geld voor transport. Dus giften, donaties en nalatenschappen bepalen hoeveel hulp we uiteindelijk kunnen bieden.

Concreet zamelt Serafim allerlei verschillende soorten goederen in die de mensen in arme landen nodig hebben zoals kleding, rolstoelen, matrassen en nog veel meer. Om het transport van die zaken te kunnen betalen is met name uw financiële steun in de vorm van een gift of periodieke donatie nodig. Zo kon Serafim onlangs een lang gekoesterde wens van haar zusterorganisatie in Roemenië werkelijkheid laten worden door een bijdrage in de aanschaf van een aangepaste bus waarmee invaliden uit hun isolement gehaald kunnen worden. Door dit zonder kosten aan te bieden komt het binnen ieders bereik in die regio.

Hebt u goede kleding, bruikbare goederen, bijzondere voorwerpen of een mooie verzameling die u weg wilt of moet doen?
Hebt u thuis kleding hangen of goed bruikbare spullen staan die u niet meer gebruikt of nodig hebt? Lever ze dan tijdens openingstijden bij ons af aan de Hamersveldseweg 28 in Leusden en steun hiermee de projecten van Serafim in andere landen. Zijn het goederen die zich beter lenen voor verkoop in de winkel, dan zijn ook die van harte welkom. Met de opbrengst van alle verkopen wordt namelijk het transport van hulpgoederen betaald. De Curio-winkel zoals die genoemd wordt, is een ware schatkamer voor liefhebbers van unieke en bijzondere items.

Heeft u spullen die u wilt doneren, maar kunt u ze niet zelf afgeven?
Serafim heeft een ophaalservice in de regio Leusden waarmee goederen thuis bij u kunnen worden opgehaald. Wel vragen wij vooraf een opgave van de te doneren goederen, zo mogelijk voorzien van enkele foto’s ter verduidelijking. Op die manier wordt -wederzijdse- teleurstelling voorkómen. In overleg is er overigens vaak wel een goede oplossing te vinden. Ter dekking van de hoge kosten van brandstof en de inzet van een bestelbus of vrachtauto wordt een kleine gift voor de ophaalservice op prijs gesteld. Neem voor de ophaalservice vrijblijvend contact op via 06 51397759.

Winkel / Curio-shop
In dit pand aan de Hamersveldseweg 28 in Leusden is een winkel aanwezig met een wisselend aanbod. Variërend van kleine meubelen, schilderijen, serviezen, kristal, goede kleding, sieraden, keramiek, speelgoed tot CD’s/DVD’s en LP’s. Teveel om op te noemen. Ook is er een grote hoeveelheid boeken aanwezig. Hedendaagse romans, literatuur, maar ook bijzondere uitgaven zoals speciale atlassen, boeken over geschiedenis en architectuur, maar ook theologische boeken. Voor elk wat wils, dus kom gerust eens een kijkje nemen.
De winkel is een goede-doelen-winkel, dus geen kringloopwinkel. Dat betekent dat we kritisch zijn in hetgeen we aanbieden en dat we heel voordelige, maar wel reële prijzen hanteren. De opbrengst van de winkelverkoop komt volledig ten goede aan het werk van de stichting Serafim.
Er is parkeergelegenheid voor het pand. Als alle parkeerplaatsen bezet zijn dan kunt u parkeren op de ruime parkeerplaats aan de achterzijde van het pand. Voor bezoekers met fiets is er altijd plaats bij de fietsenstalling voor het pand.

Openingstijden winkel en afgifte goederen
Dinsdag: 09:30 uur – 16:00 uur. Donderdag en vrijdag: 09:30 – 14:00 uur
Zaterdag: 11:00 uur – 15:00 uur.
Zondag, maandag & woensdag gesloten.
Op Koningsdag doet Serafim mee aan de plaatselijke kleedjesmarkt, en vanaf half november wordt er de befaamde jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd, die altijd veel belangstellenden trekt.
Wil je meer lezen over wat Serafim doet? Lees dan de meest recente nieuwsbrief.

Geven, doneren en nalaten
Giften zijn welkom via IBAN NL56 INGB 0001 303 468 ten name van Stichting Serafim Helpt te Leusden. Donaties zijn periodieke giften in geld of producten. Als u deze voor langere tijd vastlegt in een overeenkomst dan kan dat in veel gevallen belastingvoordeel opleveren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
Soms willen mensen Serafim opnemen in hun testament. U kunt dan Serafim opnemen als mede-erfgenaam of in de vorm van een legaat geld of goederen nalaten.
In dat geval kunt u onderstaande tekst opnemen in uw testament en deponeren bij een notaris: “Ik legateer vrij van rechten en kosten (een bedrag in euro, een duidelijk omschreven object, kunstwerk of schilderij, of iets anders duidelijk omschreven) aan Stichting Serafim Helpt te Leusden.” Als ANBI-stichting hoeft Serafim geen erfbelasting te betalen en daardoor komt uw legaat voor 100% beschikbaar voor het goede doel. Heeft u geen eigen notaris, dan kan Stichting Serafim u helpen om contact te leggen met een notaris.

Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter ons werk. Zonder hen zouden wij niet in staat zijn om zoveel mensen in nood van de broodnodige goederen en steun te voorzien. Onze vrijwilligers werken met veel plezier en inzet vanuit het centrum Serafim op de Hamersveldseweg 28 in Leusden. De werkzaamheden zijn divers: goederen uitzoeken en inpakken voor verzending naar de gebieden waar Serafim hulp biedt. Ook ontvangen zij bezoekers en helpen bij een aankoop in de winkel en verzorgen de styling van de inrichting van de winkel. Iedereen maakt in de werkzaamheden een keuze in waar hij of zij goed in is en waar de interesse ligt. Zéker als er een periodiek transport klaar gemaakt moet worden, betekent het soms even doorpakken, maar ruimte voor gezelligheid en onderlinge interesse is er ook altijd.
Een aantal werkzaamheden is lichamelijk relatief zwaar, b.v. het ophalen van goederen bij mensen thuis. Voor de meeste werkzaamheden geldt dit echter niet of veel minder. Houdt u van klussen of tuinieren? Ook dán kunnen we u als vrijwilliger goed gebruiken.

Draag je humanitaire hulp een warm hart toe en wil je ons komen versterken als vrijwilliger? Bel ons dan nu voor informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 06 513 977 59. Jouw interesse, ervaring en vaardigheden kunnen ons zeker versterken. Onze gezellige vrijwilligers verwelkomen je graag in de groep!

Stichtingsbestuur
Stichting Serafim kent een bestuur, bestaande uit vrijwillige bestuursleden, die vaak al jarenlang bij de stichting betrokken zijn. Zij sturen de organisatie op hoofdlijnen aan. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting, stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan op en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Commissie van Advies en Aanbeveling
De commissie van advies en aanbeveling adviseert het stichtingsbestuur over operationele vraagstukken. De commissie bestaat uit Stan Skubisz, zr. Maurillia Carpinteri en Johannes A.F. Kok (adviseur bouw).

ANBI informatie
Onze stichting is sinds jaar en dag door de belastingdienst erkend als ANBI organisatie. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling: een organisatie die zich inzet voor een ideaal, een maatschappelijk doel zonder commerciële belangen.
Naam: Stichting Serafim Helpt
RSIN / fiscaal nummer: 805479405, KvK nummer: 41190119
Bezoekadres: kantoor en winkel Stichting Serafim Helpt, Hamersveldseweg 28, 3833 GP Leusden
Telefoon 06 51397759 / 033 – 4651929.E-mailadres: info@serafim.nl Website: www.serafim.nl
IBAN: NL 56 INGB 0001 303 468

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft geen betaalde krachten en wordt in zijn geheel door vrijwilligers gedragen. Alleen noodzakelijke onkosten worden vergoed. De bestuurders en leden van de commissie van Advies en Aanbeveling voldoen aan de integriteitseisen en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wie is de naamgever van de Stichting Serafim?
Stichting Serafim is geïnspireerd door het leven en denken van de mysticus de Heilige Serafim van Sarov. Daarom is hij gekozen als naamgever van de stichting Serafim.

Copyright 2024 Stichting Serafim Helpt
Serafim werkt uiteraard zowel in binnen- als buitenland volgens de daar geldende wetgeving, inclusief de in Europa gelden AVG-bepalingen.
Wij gaan daarom altijd heel zorgvuldig met persoonsgegevens om en delen die niet met anderen, tenzij de wet dat vereist.
Zowel buiten als binnen het pand is er camerabewaking ter bescherming van uw en onze eigendommen.
Voor meer informatie stuur een e-mail aan info@serafim.nl. Doe dat ook als u meer wilt weten over het werk van Serafim en hoe u hieraan kunt bijdragen.